بزرگ ترین حضور همراه اول در نمایشگاهی در «ایران تلکام۲۰۱۴»

1393/07/17 ساعت 11:13


اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران اعلام کرد: اپراتور اول تلفن همراه کشور به همراه شرکت های همکار با اختصاص فضایی بیش از سه هزار مترمربع به غرفه های خود، بزرگترین حضور نمایشگاهی را در «ایران تلکام ۲۰۱۴» خواهند داشت.
 

ادامه مطلب ...