جشنواره مشترکین اعتباری ایرانسل در بهار 94

1394/02/10 ساعت 17:48

توجه:

در صورت فعال‌سازی هر یک از طرح‌های تخفیفی ایرانسل اعم از پیشنهادهای تشویقی، طرح‌های تعرفه رنگی، شارژ شگفت انگیز، جزیره هوشمند ایرانسل و ... تا پایان اعتبار طرح مربوط امکان خرید طرح دیگری وجود نخواهد داشت.


1000 پیامک برای یک شماره خاص


با شماره گیری کد #۹*۳*۵۵۵* و پرداخت تنها ۰۰۰, ۲۰ ریال، یک شماره ایرانسلی انتخاب کنید و ۱۰۰۰ پیامک برای آن بفرستید!

 


ادامه مطلب ...