ساعات خوش وایمکس ایرانسل

1393/01/04 ساعت 18:09

از ۲۷ اسفند ۹۲ تا ۱۵ فروردین ۹۳


 
پیشنهادی جذاب برای کاربران اعتباری وایمکس!

نوروز امسال هزینه ترافیک مصرفی شما کاربران اعتباری وایمکس ایرانسل از ساعت ۱۲ شب تا ۱۲ ظهر، رایگان خواهد بود.

لطفا توجه داشته باشید که کاربران طرح های مصرف آزاد و تعرفه های دائمی امکان استفاده از این پیشنهاد تشویقی را ندارند.