X
تبلیغات
رایتل

سرویس "به جای من" رایتل

1393/02/16 ساعت 22:03

 سرویس به جای من رایتل

 

درخواست پرداخت هزینه تماس از مخاطبین دیگر رایتل در هنگام نیاز

شما با استفاده از سرویس "به جای من" می‌توانید با شماره‌گیری پیش کد 444 قبل از شماره مشترک مقصد، از دیگر مشترکین درخواست نمایید تا هزینه‌ی مکالمه را متقبل شوند. در این حالت، ارتباط از طریق سیستم گویا با مشترک مقصد برقرار شده و امکان رد و یا قبول تماس "به جای من" برای او فراهم می‌گردد. درصورت پذیرش توسط مخاطب، تماس برقرار شده و هزینه‌ی تماس از اعتبار مشترک مقصد کسر یا بر روی قبض دوره‌ی بعد او محاسبه خواهد شد.
این سرویس اولین محصول رایتل، قابل استفاده در شرایط اضطراری می‌باشد و در مواردی که نیاز به یک تماس فوری داشته ولی از اعتبار کافی برخوردار نباشید، راهگشا خواهد بود.
خانواده‌ها نیز به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مشتریان هدف این سرویس، در مواقعی که فرزندانشان شارژ کافی جهت برقراری تماس ندارند، بدون نگرانی و به راحتی می توانند با آن‌ها در ارتباط باشند.


ادامه مطلب ...