طرح مکالمه نامحدود همراه اول (هدف رو بزن ۹۴)

1394/07/22 ساعت 17:37

مهرماه ۹۴، طرح مکالمه نامحدود(هدف رو بزن ۹۴) برای هر دو گروه مشترکین دائمی و اعتباری همراه اول و نیز مشترکین جدید، اجرا خواهد شد.

 


ادامه مطلب ...

طرح هدف رو بزن همراه اول

1393/12/07 ساعت 16:43

معرفی طرح هدف رو بزن:

در این طرح مشترکین براساس میانگین مصرف شش ماه اخیر به گروه های مختلف تقسیم می شوند و برای هر مشترک، یک هدف مشخص می شود که در صورت رسیدنِ مصرف به این هدف، دو برابر همین مبلغ را به صورت درون شبکه (یعنی شماره های همراه اول و تلفن های ثابت) هدیه می گیرد.

 


ادامه مطلب ...